050602030401
Bedrijven / Particulieren

Nieuws

NBA Jaarplan 2021 is 'werk in uitvoering'

27-11-2020   |   12:26

De NBA heeft haar Jaarplan 2021 gepubliceerd, dat als titel kreeg 'Werken aan een vitaal beroep'. | lees het artikel

Nederlandse banken verleenden ruim dertig miljard aan coronasteun

27-11-2020   |   11:50

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van. | lees het artikel

'Veel ondernemers grijpen naast steunmaatregelen'

27-11-2020   |   11:27

Veel bedrijven grijpen nog steeds naast de steunmaatregelen van de overheid, hoewel het kabinet meer bedrijven in aanmerking laat komen voor bijvoorbeeld een vergoeding van de vaste lasten. | lees het artikel

Auto- en motorbranche herstelt in derde kwartaal

27-11-2020   |   10:20

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het derde kwartaal van dit jaar 23 procent hoger dan in het tweede kwartaal. Het herstel volgt op de krimp in het tweede kwartaal. | lees het artikel

Kritiek op Belastingdienst werd Hoekstra niet in dank afgenomen

27-11-2020   |   10:16

De manier waarop informatie naar boven komt bij de Belastingdienst is nog steeds niet op orde, aldus minister van Financiën Wopke Hoekstra. Tijdens de verhoren over de toeslagenaffaire schetste hij hoe slecht de politieke top op Financiën werd bijgepraat over problemen bij de fiscus. | lees het artikel

Duitse toezichthouder: EY mogelijk strafbaar bij controle Wirecard

27-11-2020   |   10:12

De Duitse toezichthouder Apas heeft de Duitse justitie geïnformeerd over mogelijk strafbaar handelen door accountant EY, bij de controle van betaaldienstverlener Wirecard. | lees het artikel

NBA: Kroongetuigenregeling voor accountants niet relevant

27-11-2020   |   09:36

De VVD wil justitie meer mogelijkheden bieden om deals te sluiten met kroongetuigen. Ook tussenpersonen als makelaars, notarissen en accountants zouden door een ruimere kroongetuigenregeling moeten worden beschermd. Wat de NBA betreft is dat voor accountants niet nodig. | lees het artikel

IFRS update - Week 48, 2020

27-11-2020   |   09:00

Een wekelijks overzicht van de laatste ontwikkelingen rond International Financial Reporting Standards (IFRS) en externe verslaggeving. | lees het artikel

NBA-voorzitter: 'Oog hebben voor risico's bij controle over 2020'

26-11-2020   |   16:08

"Een goede oproep van Marcel", aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte in reactie op een vraag van hoogleraar Marcel Pheijffer, over de risico's verbonden aan de komende controleperiode. | lees het artikel

'Steeds grotere kans op negatieve rente voor kleine spaarders'

26-11-2020   |   15:19

De kans wordt steeds groter dat kleine spaarders geld moeten gaan toeleggen op hun spaartegoeden bij banken. Volgens vergelijkingssite Geld.nl verlagen de vier grootste banken in Nederland de komende tijd allemaal het spaarsaldo waarop een negatieve spaarrente geldt. | lees het artikel

IIRC en SASB fuseren

26-11-2020   |   12:13

De International Integrated Reporting Council (IIRC) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) gaan fuseren tot een nieuwe organisatie, de Value Reporting Foundation. | lees het artikel

Faillissementen momenteel op 'bijzonder laag' niveau

26-11-2020   |   12:00

Het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland ligt momenteel op een bijzonder laag niveau. Vermoedelijk zorgt de huidige coronasteun om bedrijven door de crisis te helpen ervoor dat niet levensvatbare ondernemingen in leven worden gehouden. | lees het artikel

ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis

26-11-2020   |   11:45

De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman Steven van Rijswijk in een gesprek met media. "Het is duidelijk dat er een andere balans zal zijn dan voor corona", schetst hij de toekomst voor zijn personeel. | lees het artikel

CPB: sterk derde kwartaal zorgt voor minder sterke krimp economie

26-11-2020   |   11:43

De Nederlandse economie lijkt beter bestand te zijn tegen de coronacrisis dan eerder werd aangenomen. Met name het "onverwachts sterke herstel" in het derde kwartaal zorgt ervoor dat de krimp dit jaar uitkomt op 4,2 procent. | lees het artikel

Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in maatwerk

26-11-2020   |   11:41

De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse kredietverstrekkers op steeds minder begrip rekenen. Het gaat om een sectorbrede maatregel, terwijl acht maanden na het begin van de crisis per bank moet worden bekeken of winstuitkeringen te grote risico's met zich meebrengen. | lees het artikel

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

25-11-2020   |   16:27

Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de 'corona-compensatie 2020'. Via een webinar zijn partijen hierover nader geïnformeerd. | lees het artikel

Na Slimste Accountant nu ook een Slimste RB

25-11-2020   |   16:20

Onlangs won student accountancy Joris Ebbers de Slimste Accountant-verkiezing. De verkiezing was een groot succes en dat lijkt niet onopgemerkt voorbij te zijn gegaan. Het Register Belastingadviseurs organiseert namelijk binnenkort de 'Slimste RB-verkiezing'. | lees het artikel

Betere bescherming intellectueel eigendom in EU op komst

25-11-2020   |   15:20

Intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker in de internationale race om technologisch leiderschap. De Europese Commissie gaat de huidige wetgeving daarom herzien. Bedrijven moeten sneller, betaalbaar, zonder belemmeringen en voor de hele EU op één plek terechtkunnen om hun ontwerpen, software en innovaties te kunnen registreren en beschermen. | lees het artikel

'ECB gaat dividendverbod banken volgend jaar opheffen'

25-11-2020   |   11:12

Banken die er goed voorstaan mogen volgend jaar mogelijk weer dividend gaan uitkeren aan hun aandeelhouders. | lees het artikel

Industrie verwacht volgend jaar minder investeringen

25-11-2020   |   11:07

De Nederlandse industrie verwacht in 2021 minder te investeren in machines, vervoersmiddelen, gebouwen en andere zogeheten materiële vaste activa. Dat komt onder meer door de onzekerheid vanwege de coronacrisis. | lees het artikel

Boekhoudburo De Lange     |     Oenenburgweg 140     |     Nunspeet     |     e info@boekhoudburodelange.nl
Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio